Retur och reklamation

REKLAMATION

Skulle du som kund köpa varor från BOB-C som är skadade, åtar vi oss att i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen kostnadsfritt erbjuda dig som kund återbetalning eller ny vara. Du som kund har skyldigheten att omgående vid upptäckt fel, delge oss om detta. Använda varor beräknas inte ha en evig livslängd och därför tar vi alltid detta i beaktning när vi hanterar ditt ärende. Du som kund måste alltid kontakta oss för godkännande, innan du skickar tillbaka din köpta vara. Klagomålet ska inkomma omgående när defekten har upptäckts.

SÅ REKLAMERAR DU EN VARA

Eventuella fel och defekter ska omgående vid upptäckt mailas till oss på [email protected]. I mailet behöver vi ditt namn, adress, ordernummer, beskrivning av felet samt en bild där vi enkelt kan se det du i text beskriver. BOB-C har även rätt att kräva den defekta produkten åter till nedan angiven adress, i syfte att själva kunna reklamera mot leverantör. Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med samma vara, kommer du erbjudas likvärdig alternativt en återbetalning. Efter det att du mottagit ett beslut kring godkännande av din reklamation, kan du vid ett godkännande returnera varan till:

BOB-C
Bruksgatan 36
26339 Höganäs

Observera att förutom varan, ska eventuell tillhörande ask, påse eller dyl. medfölja, samt fraktsedel eller lapp med information om ditt namn samt ordernummer. När vi mottagit din vara, kommer utbytesprodukt alternativt återbetalning att ske.


BOB-C förbehåller sig rätten att neka en reklamation ifall denna inte uppfyller ovan nämnda krav, varan är generöst använd eller om varan av annan anledning inte anses vara defekt eller felaktig. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se.


RETURER

Du som kund har alltid rätt att returnera din köpta vara inom 14 dagar från det att du som kund mottagit din beställning, i enlighet med distansavtalslagen. Varan ska returneras i nyskick och med samtliga eventuella tillbehör, så som smyckepåse, ask etc. Eventuella fraktkostnader återbetalas inte & du som kund står för returfrakten.
Vid eventuella tvister, följer vi allmänna reklamationsnämndens beslut.


SÅ RETURNERAR DU EN VARA

Vid eventuell retur behöver du maila oss på [email protected] och informera oss om att du önskar nyttja din 14-dagars ångerrätt. Du som kund står själv för returfrakten till oss och återbetalning av varan sker först när vi mottagit din returnerade vara.
I paketet med din returnerade vara ska det även finnas: Eventuell tillhörande smyckepåse, ask etc. samt följesedel eller lapp där ditt namn samt ordernummer framgår.
Vi kommer kontakta dig när vi mottagit din retur & återbetalar då beloppet för de artiklar du returnerat i nyskick. Det kan ta 3-5 bankdagar innan du ser denna uppdatering via ditt Klarna konto eller bank.


Returadress:

BOB-C
Bruksgatan 36
26339 Höganäs